Los pedidos realizados a partir del 4 de agosto, se servirán durante la primera quincena de septiembre.
Reviews

OSTRZEŻENIE PRAWNE

Za pomocą tej wiadomości DOMAINET 2008 S.L., CIF B98428550 i pod adresem C/ DE LES MADEIXES 6, POLÍGONO INDUSTRIAL "EL PLA", 46870 ONTINYENT. VALENCIA. (dalej Usługodawca) informuje użytkowników zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (dalej Rozporządzenia), w celu, w jakim wyraźnie i dobrowolnie decydują o tym, czy chcą podać dane osobowe, które są wymagane w serwisie w celu świadczenia usług.

Użytkownicy

Podaje się również, że celem przetwarzania, do którego przeznaczone są dane podane przez użytkowników, jest wyłącznie przetworzenie ich prośb lub zapytań, które kierują za pośrednictwem tej strony internetowej i w stosownych przypadkach, jeżeli użytkownicy wyrażą na to wyraźną zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola u dołu formularza zbierania danych, przesłanie im informacji o działaniach Usługodawcy, które mogą ich zainteresować, rozumiejąc przez to, że przesyłając swoje dane wyraźnie upoważniasz Usługodawcę do przetwarzania Twoich danych w powyższych celach. Wyrażoną zgodę, która jest podstawą prawną legitymizującą przetwarzanie danych, można w każdej chwili odwołać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

O ile wyraźnie nie określono inaczej, konieczne będzie uzupełnienie wszystkich danych wymaganych w formularzu danych. W przypadku niepodania wszystkich danych, które uznaje się za niezbędne, Usługodawca może, w zależności od przypadku, nie uiścić określonego żądania. Podane dane będą przechowywane do momentu, w którym użytkownicy zdecydują się cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.

Użytkownicy muszą wypełniać formularze prawdziwymi, dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi danymi, odpowiadając za szkody, które mogą być spowodowane błędnym wypełnieniem formularzy przy użyciu fałszywych, niedokładnych, niepełnych lub nieaktualnych danych.

Usługodawca przyjął poziomy bezpieczeństwa danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy o ochronie danych, instalując niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu uniknięcia utraty, niewłaściwego wykorzystania, zmiany, nieuprawnionego dostępu i innych możliwych zagrożeń.

Usługodawca zobowiązuje się również do przestrzegania obowiązku zachowania tajemnicy danych osobowych oraz obowiązku ich przechowywania oraz podejmie wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia ich zmiany, utraty, przetwarzania lub nieuprawnionego dostępu, uwzględniając w każdym momencie stan technologii.

Użytkownicy lub osoby, które ich reprezentują, mogą w każdym czasie skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia oraz, w stosownych przypadkach, wniesienia sprzeciwu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, kierując pisemną korespondencję na adres DOMAINET 2008 SL na następujący adres pocztowy C/ DE LES MADEIXES 6, POLÍGONO INDUSTRIAL "EL PLA" 46870 ONTINYENT. VALENCIA i / lub elektroniczny info@maxifundas.com, w której trzeba potwierdzić tożsamość użytkownika.

W przypadku, gdy Usługodawca świadczy jakąś usługę specjalną, w ramach której ustali odmienne od nich postanowienia szczególne w zakresie ochrony danych, w przypadku niespójności w zastosowaniu określonych zasad wskazanych dla tej konkretnej usługi, szczególne postanowienia dla tej usługi będą nadrzędne w stosunku do obecnych postanowień.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki, informując wcześniej użytkowników o zmianach, które są w niej wprowadzane.

Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, jeśli uważają, że ich prawa do ochrony danych zostały naruszone.

Wyłączenie odpowiedzialności

W Serwisie mogą znajdować się hiperłącza do innych stron internetowych, które nie są edytowane, kontrolowane, utrzymywane ani nadzorowane przez Maxipokrowce, nie ponosząc odpowiedzialności za zawartość tych witryn. Odpowiedzialność za ich zawartość ponoszą ich właściciele, a Maxipokrowce nie gwarantuje ani nie zatwierdza tych treści.

Użytkownicy, którzy chcą utworzyć hiperłącza do Serwisu, muszą powstrzymać się od składania fałszywych, niedokładnych lub nieprawidłowych oświadczeń na temat Serwisu lub jego zawartości. W żadnym przypadku nie zostanie stwierdzone ani domniemane, że Maxipokrowce autoryzuje hiperłącze lub że nadzoruje, zatwierdza lub przejmuje w jakikolwiek sposób treści lub usługi oferowane lub udostępniane na stronie internetowej, na której znajduje się hiperłącze do Witryny.

Utworzenie hiperłącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia jakiegokolwiek związku między Maxipokrowce a właścicielem strony internetowej, na której jest ono utworzone. Hiperłącza do Witryny nie będą umieszczane na stronach internetowych, które zawierają informacje lub treści, które są niezgodne z prawem, niemoralne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami, porządkiem publicznym, dozwolonym użytkowaniem w Internecie lub w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich.

Hiperłącza, które w stosownych przypadkach i z poszanowaniem wyżej wymienionych wymagań, są umieszczone w Witrynie innych stron internetowych, umożliwią dostęp do Witryny, ale nie będą w żaden sposób reprodukować jej treści, a w każdym razie zrezygnują z używania browsers o border environments.

Własność intelektualna i przemysłowa

Wszystkie projekty, marki, nazwy, nominały, obrazy, logo, grafiki, ikony, nazwy domen, aplikacje i cała inna zawartość Witryny należą do Maxipokrowce lub, w stosownych przypadkach, Maxipokrowce posiada licencje na ich użytkowanie, a w konsekwencji, przysługuje im ochrona praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Wszystkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie do zawartości tej Witryny są zastrzeżone dla Maxipokrowce i jej licencjodawców i w żadnym przypadku dostęp do Witryny nie oznacza zrzeczenia się przez Maxipokrowce tych praw na korzyść użytkownika.

Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z Serwisu i jego zawartości w celach prywatnych. W żadnym wypadku nie mogą ich wykorzystywać do celów komercyjnych, zmieniać ich w jakikolwiek sposób, powielać w sposób wykraczający poza ich prywatny użytek, rozpowszechniać ani publicznie udostępniać. Wszelkie kopiowanie lub nieautoryzowane wykorzystanie projektu lub treści, które różnią się od wyraźnie dozwolonych przez Maxipokrowce jako właściciela praw własności intelektualnej, wpłyną na prawa wyżej wymienionego właściciela zgodnie z traktatami międzynarodowymi i obowiązującymi przepisami obowiązującymi w Hiszpanii.

Wykorzystywanie zawartości Witryny w jakimkolwiek celu lub w jakikolwiek inny sposób niż dozwolony przez Maxipokrowce w niniejszych Warunkach jest surowo zabronione. W przypadku, gdy użytkownicy chcą używać znaków towarowych, nazw, logo lub innego wyróżniającego znaku w celu identyfikacji hiperłączy do Witryny Maxipokrowce umieszczonych na innych stronach internetowych, mogą poprosić o niezbędną autoryzację, kontaktując się z webmasterem. Poprzez link dostępny na końcu niniejszych Warunków.

Korzystanie z poczty elektronicznej

Użytkownik może skorzystać z adresu e-mail info@maxifundas.com, aby skontaktować się z Maxipokrowce, w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Pomimo wszelkich starań jakie Maxipokrowce dołoży w celu szybkiego odpowiadania na otrzymane e-maile, Maxipokrowce nie gwarantuje odpowiedzi na nie, ponieważ będzie to zależało od ilości otrzymanej korespondencji i złożoności zadawanych pytań.

Maxipokrowce nie gwarantuje także działania poczty elektronicznej, zarówno przy odbiorze, jak i dostarczeniu, ponieważ jest to poza jego kontrolą. Wszelkie informacje otrzymane w ten sposób od użytkowników serwisu będą traktowane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Wszelkie kontrowersje lub konflikty, które mogą powstać w wyniku korzystania z Witryny, będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem w Hiszpanii, poddając się jurysdykcji i kompetencji Sądów i Trybunałów.

DANE REJESTRACYJNE Maxipokrowce

© 2016 MAXIFUNDAS ™. Wszelkie prawa zastrzeżone | Kredyty

Zarejestrowano w Rejestrze Handlowym Walencji Tom 9449 Folio 220 Arkusz V-147836 Zapis 1

Zarejestrowany w Ogólnym Rejestrze Firm Sprzedaży na odległość
Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Turystyki z numerem (NEVA)
2009/0844/10/46/7/V

DOMAINET 2008, S.L.

C/ De les Madeixes, Polígono Industrial "El Pla"
46870 Ontinyent (Valencia)
Tel. 960 707 757
B98428550

info@maxifundas.com


Reviews

Masz wątpliwości?

Pomożemy Ci dobrać pokrowiec na sofę.

Product successfully added to the product comparison!